తెలంగాణ అవతరణోత్సవ శుభాకాంక్షలు to MD Subhash Reddy garu

తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న పచ్చ మీడియా నియంత్రిఇంచి అప్పుడు ఆంద్ర ప్రభుత్వానికి విధానాలకు చరమగీతం పడాడానికి మా నాయకుడు ఎం సుభాష్ రెడ్డి mso ఆరోజు mso లను ఆపరేటర్స్ ను చైతన్యపరిచి ప్రజల్లో ఉత్తేజం నింపి తెలంగాణ ఆకాంక్ష నెలకొలిపి తెలంగాణ రావడంలో తన పాత్ర పోషించి కేబుల్ రంగంలో ఎప్పటికి అప్పుడు సాంకేతికతను మాక్సిన్ మరియు సోషల్ మీడియా ద్వారా తను పోషిస్తున్న సేవలు అమోగం డిజిటల్ రంగం లో …

తెలంగాణ అవతరణోత్సవ శుభాకాంక్షలు to MD Subhash Reddy garu Read More »